Wrażliwe okresy w rozwoju dziecka

Okres wrażliwy to czas, w którym zainteresowania dziecka koncentrują się na rozwijaniu określonej umiejętności lub obszaru wiedzy. Innymi słowy, jest to faza w rozwoju dziecka, kiedy jest ono najbardziej zdolne i otwarte na nabycie określonej umiejętności. Wrażliwe fazy są ze sobą powiązane i są specyficzne dla każdego dziecka. Dlatego ważne jest, aby je zidentyfikować i rozpoznać, aby można je było stymulować we właściwym czasie.

Czym są wrażliwe okresy?

Okresy rozwoju psychologicznego u dzieci nazywane są okresami wrażliwymi. Innymi słowy, jest to czas, w którym dziecko rozwija nieodpartą atrakcję lub zainteresowanie czymś. Może to być umiejętność, działanie lub konkretny aspekt otoczenia. Nadaje to kierunek nieświadomym zdolnościom, które dziecko może osiągnąć. W tym okresie dziecko może dokonywać wielkich rzeczy i zdobywać ważną wiedzę, taką jak język i ruch.

Według Metoda MontessoriNajważniejsze wrażliwe okresy przypadają między narodzinami a szóstym rokiem życia. W ciągu pierwszych sześciu lat życia dzieci przechodzą przez pięć istotnych etapów rozwoju:

  • Zamówienie
  • Język
  • Kierunek
  • Ruch
  • Umiejętności społeczne

Każdy okres sensytywny trwa tak długo, jak długo dziecko potrzebuje do ukończenia określonego etapu rozwoju. Gdy tylko dziecko osiągnie określony etap rozwoju, okres wrażliwy kończy się.

Jak rozpoznać wrażliwy okres?

Rozpoznanie wrażliwych okresów w rozwoju dziecka może być łatwiejsze niż myślisz. Wrażliwy okres może charakteryzować się naśladownictwem, intensywną koncentracją i zachowaniami kompulsywnymi lub obsesyjnymi. Przerwanie rutyny dziecka próbującego zrozumieć i opanować coś, takiego jak ubieranie się, kąpiel lub kładzenie się spać, może prowadzić do intensywnych zaburzeń emocjonalnych, takich jak napady złości, płacz i zmiany zachowania. Straszne dwulatki, na przykład, są często przesadną reakcją na drobne zakłócenia porządku, których dorośli czasami nie zauważają. Dziecko prawdopodobnie znajduje się w trudnym okresie i jego nauka została przerwana.

5 wrażliwy okres dla dzieci

Zrozumienie różnych wrażliwych okresów daje szansę i odpowiedzialność. W tych okresach dzieci są w stanie zdobywać wiedzę przy niewielkim wysiłku. Istnieją dwa aspekty rozpoznawania wrażliwych okresów: jednym z nich jest zrozumienie różnych etapów rozwoju dziecka, aby rodzice mogli je wspierać. Drugim jest obserwacja dziecka i pozwolenie mu na rozwój w jego własnym tempie. Obserwacja pomaga nam zrozumieć potrzeby dziecka.

Aby wspierać dziecko we wrażliwych okresach, należy zapewnić mu sprzyjające środowisko do nauki, które stymuluje jego rozwój. Oznacza to zapewnienie czasu i materiałów, których potrzebuje, a także poszanowanie jego zainteresowań i pragnień.

5 wrażliwych okresów u dzieci

Istnieje kilka wrażliwych okresów w życiu dziecka, kiedy nauka jest szczególnie łatwa.

  • Zamówienie

Okres wrażliwości na porządek odnosi się do okresu od urodzenia do około 5 roku życia. Ten okres rozwoju uczy je rozwijać zdolność myślenia, organizowania informacji i rozumienia otoczenia. Wrażliwość na porządek może charakteryzować się pragnieniem spójności, powtarzalności i ustanowienia rutyn.

Na tym etapie dzieci mogą być bardziej zainteresowane sprzątaniem lub porządkowaniem rzeczy niż zabawą zabawkami. Aby wesprzeć ten wrażliwy okres porządkowania, ważne jest ustalenie podstawowych zasad, solidnej rutyny i stworzenie zorganizowanego środowiska, w którym wszystko ma swoje miejsce.

  • Język

Od urodzenia do 6. roku życia dzieci znajdują się w okresie wrażliwości językowej. Etap językowy odnosi się do rozwoju wrażliwości dziecka na język mówiony, język pisany i czytanie. Okres wrażliwości na język mówiony trwa od 7 miesiąca życia do 3 roku życia. W tym okresie dziecko po raz pierwszy tworzy dźwięki poprzez naśladowanie ruchów ust. Z czasem dziecko uczy się tworzyć słowa i proste zdania.

Okres wrażliwy na naukę pisania przypada między 3 i pół a 4 i pół rokiem życia. Rozpoczyna się, gdy dziecko uczy się alfabetu, który stanowi podstawę umiejętności czytania i pisania. Wrażliwy okres czytania rozpoczyna się w wieku 4 lat i trwa do 5 lat. Aby wspierać rozwój języka w domu, ważne jest, aby zanurzyć dziecko w środowisku bogatym w odkrycia językowe. Oznacza to mówienie do dziecka jasnym językiem, śpiewanie i czytanie z nim oraz pozwalanie mu na wyrażanie swoich potrzeb, a nie przewidywanie ich.

  • Zmysły

Dzieci zaczynają rozumieć i doskonalić swoje zmysły od urodzenia do wieku 5 lat. Okres ten charakteryzuje się fascynacją dziecka doznaniami zmysłowymi, takimi jak dotyk, smak, wzrok i zapach. Pierwsza faza sensoryczna rozpoczyna się w wieku jednego roku i charakteryzuje się ciekawością dziecka dotyczącą małych rzeczy i szczegółów. Jest to okres, w którym dzieci chcą dotknąć lub posmakować wszystkiego, co napotkają.

wrażliwy okres montessori

Druga faza eksploracji sensorycznej rozwija się między 2 i pół a 6 rokiem życia. Faza ta charakteryzuje się zainteresowaniem dziecka i chęcią wzięcia udziału w doświadczeniach edukacyjnych, które integrują zmysły. Doświadczenia te zapewniają dzieciom system klasyfikacji obiektów w ich otoczeniu.

Aby pobudzić świadomość sensoryczną, ważne jest, aby dać dziecku wiele okazji do odkrywania i obserwowania otoczenia za pomocą zmysłów. W domu proponuj dziecku aktywności związane z różnymi materiałami, teksturami, kolorami lub temperaturami. Możesz dać dziecku możliwość grupowania przedmiotów o podobnych cechach lub dotykania przedmiotów o różnych fakturach.

  • Ruch

Okres wrażliwości na ruch można podzielić na dwie fazy. Od urodzenia do 2 i pół roku dzieci są wrażliwe na rozwój umiejętności motorycznych. Dzieci zaczynają raczkować, wstawać, a następnie samodzielnie chodzić. Z czasem zaczynają również rozwijać mięśnie i koordynację ręka-oko. Między 2,5 a 4,5 rokiem życia dzieci zaczynają trzymać przedmioty obiema rękami, rozwijać chwyt szczypcowy oraz kontrolować i koordynować swoje ruchy.

Aby stymulować rozwój umiejętności motorycznych, ważne jest, aby oferować dziecku regularne wyjścia do parku lub na zewnątrz. W domu możesz zachęcać dziecko do wrażliwych okresów na ruch, dając mu możliwość ćwiczenia takich czynności, jak rysowanie lub pisanie, mycie rąk, nawlekanie włóczki lub skakanie na skakance.

  • Zachowania społeczne

Ostatnim, ale nie mniej ważnym etapem jest etap zachowań społecznych, który rozpoczyna się w wieku 2 lat i kończy około 6 roku życia. Jest to okres, w którym dzieci zaczynają uczyć się, że są częścią grupy. W tym okresie dzieci uczą się kierować swoje działania, uwagę i zachowanie na grupę ludzi. To właśnie na tym etapie rozwoju dzieci uczą się nawiązywać przyjaźnie i uczestniczyć w zabawach opartych na współpracy. Wrażliwy okres umiejętności społecznych jest odpowiednim etapem do wprowadzenia znaczenia dobrych manier i podstawowych zasad relacji międzyludzkich.

Aby wesprzeć ten etap, ważne jest, aby dać im możliwość poznania dzieci w ich wieku w przedszkolu, szkole lub w innym miejscu. Jest to doskonały sposób na zapewnienie im rozwoju zdrowych umiejętności społecznych.

Wspieranie dziecka we wrażliwych okresach

Jako rodzic ważne jest, aby być świadomym wrażliwych okresów swojego dziecka, aby móc lepiej wspierać jego rozwój. Innym aspektem jest po prostu obserwowanie dziecka i pozwalanie mu na postępy we własnym tempie. Aby wspierać dziecko w tych szczególnych okresach nauki, ważne jest, aby zapewnić mu środowisko sprzyjające jego rozwojowi. To właśnie poprzez obserwację ujawniają się potrzeby dziecka.

Dodaj komentarz

pl_PLPolish