Polityka prywatności

Właścicielem strony internetowej https://www.milkteatime.com/ jest Milk Tea Time, który jest administratorem danych osobowych użytkowników.

Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności, która określa, w jaki sposób traktujemy informacje gromadzone przez https://www.milkteatime.com/, a także podaje powody, dla których musimy gromadzić określone dane osobowe użytkownika. Należy zatem zapoznać się z niniejszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://www.milkteatime.com/.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zagwarantowania ich poufności i bezpieczeństwa.

Gromadzone przez nas dane osobowe:

Gdy użytkownik odwiedza witrynę https://www.milkteatime.com/, automatycznie gromadzimy pewne informacje o jego urządzeniu, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu. Ponadto, podczas przeglądania witryny, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które użytkownik przegląda, witrynach internetowych lub wyszukiwanych hasłach, które skierowały użytkownika do witryny oraz sposobie interakcji użytkownika z witryną. Te automatycznie gromadzone informacje określamy mianem "Informacji o urządzeniu". Ponadto możemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam (w tym między innymi imię, nazwisko, adres, informacje dotyczące płatności itp.

Dlaczego przetwarzamy dane użytkowników?

Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów i w związku z tym możemy przetwarzać tylko minimalne dane użytkowników, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania strony internetowej. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. Te informacje statystyczne nie są w żaden inny sposób agregowane w celu identyfikacji konkretnego użytkownika systemu.

Użytkownik może odwiedzać witrynę bez podawania nam swojej tożsamości lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktokolwiek mógłby zidentyfikować go jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jednakże, jeśli użytkownik chce korzystać z niektórych funkcji strony internetowej lub jeśli chce otrzymywać nasz biuletyn lub podać inne dane poprzez wypełnienie formularza, może podać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miasto zamieszkania, organizacja i numer telefonu. Użytkownik może zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, ale w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji witryny. Na przykład użytkownik może nie być w stanie otrzymywać naszego biuletynu lub kontaktować się z nami bezpośrednio ze strony internetowej. Użytkownicy, którzy nie wiedzą, jakie informacje są wymagane, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Twoje prawa :

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy, przysługują mu następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

  • Prawo do informacji.
  • Prawo dostępu.
  • Prawo do sprostowania.
  • Prawo do usunięcia danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu.
  • Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Ponadto, jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy, zwracamy uwagę, że przetwarzamy jego dane w celu wykonania umów, które możemy z nim zawrzeć (na przykład, jeśli użytkownik złoży zamówienie za pośrednictwem Witryny) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy pamiętać, że dane użytkownika mogą być przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Linki do innych stron internetowych :

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za te inne strony internetowe ani za praktyki stron trzecich w zakresie prywatności. Zachęcamy do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny i zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji:

Zabezpieczamy przekazywane przez użytkownika informacje na serwerach komputerowych w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Ujawnienie informacji prawnych :

Ujawnimy wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, a także gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, w celu zbadania oszustwa lub w odpowiedzi na żądanie rządu.

Informacje kontaktowe :

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej polityki lub jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek kwestii związanych z Twoimi indywidualnymi prawami i Twoimi danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

pl_PLPolish