Informacje prawne

1 - Edytowanie strony

Zgodnie zArtykuł 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r.na rzecz zaufania do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony internetowej są niniejszym informowani, żehttps://www.milkteatime.com/ tożsamość różnych stron zaangażowanych w jego wdrażanie i monitorowanie:

Właściciel strony :https://www.milkteatime.com/

Hosted by : O2Switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand - Telefon: 04.44.44.60.40

2 - Własność intelektualna i podrabianie towarów.

https://www.milkteatime.com/jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów, architektury, ikon i dźwięków.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodąhttps://www.milkteatime.com/.

Każde nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułówL.335-2 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

3 - Ograniczenia odpowiedzialności.

https://www.milkteatime.com/nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny.https://www.milkteatime.com/.

https://www.milkteatime.com/nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji i treści zawartych na stroniehttps://www.milkteatime.com/.

https://www.milkteatime.com/zobowiązuje się uczynić witrynę tak bezpieczną, jak to tylko możliwehttps://www.milkteatime.com/Nie może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli niechciane dane zostaną zaimportowane i zainstalowane w jego witrynie bez jego wiedzy.

Interaktywne obszary (miejsce na kontakt lub komentarze) są dostępne dla użytkowników.https://www.milkteatime.com/zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych.

W stosownych przypadkach,https://www.milkteatime.com/zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

4 - CNIL i zarządzanie danymi osobowymi.

Zgodnie z postanowieniamiUstawa 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianamiużytkownikhttps://www.milkteatime.com/ ma prawo dostępu, modyfikowania i usuwania wszelkich zgromadzonych informacji. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane użytkownika (rodzaj danych, cel, odbiorca itp.), prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.https://www.milkteatime.com/politique-confidentialite/.

5 - Łącza hipertekstowe i pliki cookie

Strona internetowahttps://www.milkteatime.com/zawiera łącza hipertekstowe do innych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za te łącza zewnętrzne ani za łącza utworzone przez inne witryny do innych witryn.https://www.milkteatime.com/.

Przeglądanie stronyhttps://www.milkteatime.com/może spowodować zainstalowanie plików cookie na komputerze użytkownika.

Plik "cookie" to mały plik, który rejestruje informacje o przeglądaniu witryny przez użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane można wykorzystać na przykład do pomiaru liczby odwiedzających.

Możeszakceptować lub odrzucać pliki cookiepoprzez zmianę ustawień przeglądarki. Pliki cookie nie będą zapisywane bez zgody użytkownika.

Pliki cookie są przechowywane przez maksymalnie jeden miesiąc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą witrynąhttps://www.milkteatime.com/politique-confidentialite/.

6 - Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witrynyhttps://www.milkteatime.com/ podlega prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom.

pl_PLPolish