Wszystko, co musisz wiedzieć o metodzie Snoezelen dla dzieci

Metoda Snoezelen, znana również jako terapia multisensoryczna, to niedyrektywne, zindywidualizowane podejście, którego celem jest stymulowanie zmysłów i promowanie dobrego samopoczucia dzieci, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami. Metoda ta została stworzona w Holandii w latach 70. przez Ad Verheul i Jana Hulsegge. W tym artykule zbadamy zasady metody Snoezelen, jej korzyści, sposób jej wdrażania i zasady edukacyjne, które leżą u jej podstaw. Na zakończenie porównamy tę metodę z metodą Montessori.

Na czym polega metoda Snoezelen?

Słowo "Snoezelen" jest połączeniem holenderskich słów "snuffelen" (wąchać, wąchać) i "doezelen" (drzemać, relaksować się). Główną koncepcją metody Snoezelen jest stworzenie kojącego i stymulującego środowiska, które zachęca do relaksu, komunikacji i pewności siebie. Podejście to opiera się na eksploracji sensorycznej i interakcji z różnymi bodźcami w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni znanej jako "pokój Snoezelen".

Zalety metody Snoezelen

Metoda Snoezelen ma wiele zalet dla dzieci, szczególnie tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub upośledzeniem sensorycznym. Korzyści płynące z tej metody obejmują :

 • Zmniejszony niepokój i stres

Kojące, kontrolowane środowisko pomaga zmniejszyć poziom stresu i niepokoju, co może być szczególnie korzystne dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju lub innymi zaburzeniami lękowymi.

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych

Snoezelen promuje komunikację niewerbalną i interakcje społeczne, zachęcając ludzi do odkrywania i dzielenia się swoimi doświadczeniami sensorycznymi. Tworząc kojące, niezagrażające środowisko, ludzie czują się bardziej komfortowo, wyrażając siebie i wchodząc w interakcje z innymi.

 • Zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości

Metoda Snoezelen umożliwia osobom odkrywanie i interakcję z otoczeniem bez osądzania i presji, co może pomóc w zwiększeniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Czując się bezpiecznie i mając wsparcie w swoich poszukiwaniach, ludzie są bardziej skłonni do podejmowania inicjatywy i rozwijania swojej autonomii.

 • Stymulacja poznawcza i rozwój świadomości sensorycznej

Odkrywanie różnych bodźców sensorycznych może pomóc stymulować funkcje poznawcze i rozwój umiejętności funkcjonalnych, szczególnie u osób z demencją lub zaburzeniami poznawczymi.

 • Zachęcanie do eksploracji i kreatywności

Snoezelen stymuluje ciekawość i eksplorację, oferując różnorodne bodźce sensoryczne dostosowane do potrzeb i preferencji każdej osoby. Takie podejście zachęca do kreatywności i wyrażania siebie, dając jednostkom swobodę odkrywania i poznawania.

Implementacja metody Snoezelen

Konfiguracja środowiska snoezelen wymaga starannego, zindywidualizowanego podejścia, uwzględniającego specyficzne potrzeby i preferencje każdej osoby. Oto kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia środowiska snoezelen:

 • Planowanie przestrzenne : Pokoje Snoezelen są zazwyczaj zaprojektowane tak, aby były spokojne, kojące i bezpieczne, ze stonowanym oświetleniem, delikatnymi kolorami i przyjemnymi teksturami.
 • Odpowiedni sprzęt : Wybór sprzętu powinien być dostosowany do potrzeb sensorycznych każdej osoby. Mogą to być lekkie przedmioty, lustra, poduszki, piłki sensoryczne, instrumenty muzyczne, dyfuzory olejków eterycznych itp.
 • Interakcja z przewodnikiem : Terapeuci lub opiekunowie powinni prowadzić i wspierać osoby w ich eksploracji sensorycznej, zachęcając je do interakcji z różnymi bodźcami, przy jednoczesnym poszanowaniu ich tempa i poziomu komfortu. Niezbędne jest stworzenie atmosfery zaufania i przyjęcie troskliwej, niedyrektywnej postawy.
 • Elastyczność i personalizacja : Podejście Snoezelen musi być elastyczne i dostosowane do potrzeb i reakcji każdej osoby. Terapeuci muszą zwracać uwagę na sygnały niewerbalne i dostosowywać bodźce do indywidualnych reakcji.
 • Ocena i monitorowanie : Ważne jest, aby regularnie oceniać postępy i reakcje ludzi na różne bodźce, aby dostosować interwencje i zoptymalizować korzyści terapeutyczne.

Zasady edukacyjne metody Snoezelen

Metoda Snoezelen opiera się na ustanowieniu uprzywilejowanej komunikacji między osobą towarzyszącą a światem zewnętrznym, przy użyciu ośmiu zmysłów i własnego ciała. To unikalne podejście ma na celu stworzenie więzi, które są niezbędne dla dobrego samopoczucia i spełnienia osób niepełnosprawnych, autystycznych i starszych, a także rozwijających się dzieci.

Metoda Snoezelen opiera się na szeregu zasad edukacyjnych, w tym :

 • Indywidualizacja : Każde dziecko jest wyjątkowe, ma specyficzne potrzeby i preferencje. Podejście Snoezelen ma na celu dostosowanie się do tych różnic i zaoferowanie spersonalizowanego środowiska.
 • Niedyrektywność : W przeciwieństwie do niektórych tradycyjnych metod edukacyjnych, metoda Snoezelen nie narzuca konkretnych celów do osiągnięcia. Dzieci mogą swobodnie odkrywać i wchodzić w interakcje ze środowiskiem we własnym tempie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
 • Przyjemność i dobre samopoczucie : Nacisk kładziony jest na stworzenie przyjemnego i relaksującego doświadczenia dla dzieci, aby wspierać ich dobre samopoczucie emocjonalne i rozwój.
 • Podejście holistyczne : Metoda Snoezelen uwzględnia wszystkie aspekty rozwoju dziecka, w tym aspekty poznawcze, emocjonalne, społeczne i fizyczne.

Cechy szczególne obszaru Snoezelen

Przestrzeń Snoezelen, znana również jako pomieszczenie multisensoryczne, to środowisko specjalnie zaprojektowane w celu stymulowania zmysłów i promowania relaksu, komunikacji i dobrego samopoczucia dla osób, zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami. Oto niektóre z cech przestrzeni Snoezelen:

 • Miękkie, kojące światło: Oświetlenie w pokoju Snoezelen jest zazwyczaj stonowane i relaksujące. Reflektory punktowe, światłowody i świetlne tuby bąbelkowe mogą być używane do tworzenia kojącej atmosfery i stymulowania wzroku.
 • Stymulacja dotykowa : Przedmioty i powierzchnie o różnych fakturach są zintegrowane z przestrzenią Snoezelen, aby zapewnić różnorodne wrażenia dotykowe. Dzieci są zachęcane do dotykania i manipulowania tymi elementami, aby stymulować ich zmysł dotyku.
 • Soundscape : Pokój Snoezelen może zawierać takie elementy, jak głośniki emitujące kojące dźwięki, instrumenty muzyczne lub interaktywne urządzenia, które wytwarzają dźwięki w odpowiedzi na ruchy dzieci. Celem jest stworzenie relaksującego środowiska dźwiękowego i stymulowanie słuchu.
 • Stymulacja węchowa : Dyfuzory zapachowe i olejki eteryczne mogą być używane w obszarze Snoezelen, aby stymulować zmysł węchu i promować relaks. Zapachy można dobierać zgodnie z preferencjami i potrzebami każdego dziecka.
 • Dostosowane meble : Meble w pokoju Snoezelen są zazwyczaj wygodne i bezpieczne. Poduszki, materace, hamaki i przystosowane fotele są rozmieszczone tak, aby zapewnić przestrzeń, w której dzieci mogą się zrelaksować i czuć się swobodnie.
 • Bezpieczna i dostosowana przestrzeń: Środowisko Snoezelen zostało zaprojektowane tak, aby było bezpieczne i dostępne dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich umiejętności. Funkcje takie jak rampy, poręcze i antypoślizgowe powierzchnie mogą być włączone w celu ułatwienia dostępu i poruszania się.
 • Elastyczność i personalizacja : Przestrzeń Snoezelen musi być elastyczna i dostosowana do potrzeb i preferencji każdego dziecka. Specjaliści towarzyszący dzieciom mogą dostosować bodźce, oświetlenie, dźwięki i zapachy do reakcji i preferencji każdego dziecka.

Idealny pokój Snoezelen składa się z kilku odrębnych obszarów:

 • Biały pokój : kojąca atmosfera (łóżko wodne, fotele, kolumny bąbelkowe, dyski olejowe itp.)
 • Pokój interaktywny : stymulacja dotykowa, węchowa, wzrokowa, słuchowa i proprioceptywna (podświetlane płytki, teksturowane tablice itp.)
 • Czarny pokój : rozwój wyobraźni i podejście dostosowane do osób niedowidzących (elementy wizualne reagujące na światło ultrafioletowe itp.)

Śluza powietrzna przy wejściu i wyjściu ułatwia przejście między rzeczywistością a światem Snoezelen. Projekt pokoju Snoezelen musi być dostosowany do różnych grup docelowych.

Materiały edukacyjne Snoezelen

sprzęt snoezelen dla dzieci

Materiały edukacyjne Snoezelen są specjalnie zaprojektowane, aby stymulować zmysły i zachęcać do relaksu, komunikacji i eksploracji sensorycznej. Specjaliści pracujący w środowisku Snoezelen są przeszkoleni w zakresie dostosowywania bodźców i działań zgodnie z reakcjami i zainteresowaniami dzieci, aby zapewnić im spersonalizowane i przyjemne doświadczenie.

Oto kilka przykładów typowego wyposażenia, które można znaleźć w pokoju Snoezelen:

 • Kolumny bąbelkowe

Kolumny wypełnione wodą i kolorowymi bąbelkami tworzą kojący i urzekający efekt wizualny. Można je również wyposażyć w kontrolery, aby umożliwić dzieciom interakcję ze światłami i bąbelkami.

 • Łóżka wodne

Łóżka te zawierają wodę i oferują wyjątkowe uczucie unoszenia się i relaksu, pozwalając dzieciom zrelaksować się i cieszyć się kojącymi wrażeniami dotykowymi.

 • Podświetlane płytki

Płytki te świecą i zmieniają kolor podczas chodzenia, zapewniając stymulację wzrokową i proprioceptywną.

 • Teksturowane obrazy

Obrazy te składają się z różnych tekstur i materiałów, umożliwiając dzieciom odkrywanie i rozwijanie zmysłu dotyku.

 • Elementy dźwiękowe

Różne instrumenty muzyczne, dzwonki, gongi i urządzenia emitujące kojące dźwięki mogą stymulować zmysł słuchu i zachęcać do komunikacji niewerbalnej.

 • Perfumy i dyfuzory zapachowe

Dyfuzory olejków eterycznych lub inne urządzenia uwalniające przyjemne zapachy mogą być używane do stymulowania zmysłu węchu i tworzenia relaksującej atmosfery.

 • Elementy wizualne reagujące na promieniowanie ultrafioletowe

W ciemnym pokoju fluorescencyjne obiekty, obrazy i tkaniny reagujące na światło ultrafioletowe tworzą wciągające środowisko, które pobudza wyobraźnię.

Porównanie z metodą Montessori

Metoda Snoezelen i metoda Montessori mają pewne podobieństwa, w tym indywidualizację, nacisk na eksplorację i uczenie się przez doświadczenie oraz skupienie się na ogólnym rozwoju dziecka. Istnieją jednak również istotne różnice między tymi dwoma podejściami.

Punkty porównawcze Metoda Snoezelen Metoda Montessori
Cele i struktura Niedyrektywny, skoncentrowany na dobrym samopoczuciu i relaksacji Ustrukturyzowane, skoncentrowane na konkretnych celach edukacyjnych
Środowisko Pokój sensoryczny do relaksu Uporządkowane środowisko zaprojektowane tak, aby zachęcać do autonomii i niezależności
Docelowi odbiorcy Szczególnie odpowiedni dla dzieci ze specjalnymi potrzebami Ma zastosowanie do szerokiej gamy dzieci, w tym tych bez specjalnych potrzeb.
Rola wychowawcy Facylitator, wspierający eksplorację sensoryczną bez narzucania celów Przewodnik, nakierowujący dziecko na określone działania i pomagający rozwijać umiejętności.

Szkolenie profesjonalistów w zakresie podejścia Snoezelen

Profesjonalne szkolenie jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne wdrożenie podejścia snoezelen. Kilka organizacji oferuje szkolenia snoezelen, koncentrując się na podstawowych zasadach, technikach interwencji, korzystaniu ze sprzętu i dostosowywaniu sesji do konkretnych potrzeb poszczególnych osób.

Ponadto specjaliści ds. edukacji mogą włączyć elementy snoezelen do swojej praktyki, aby wspierać naukę i dobre samopoczucie uczniów ze specjalnymi potrzebami. Na przykład, mogą oni tworzyć kąciki sensoryczne w klasie lub oferować zajęcia snoezelen dostosowane do wspierania koncentracji, relaksu i zarządzania emocjami.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania metody Snoezelen?

Metoda Snoezelen, choć oferuje wiele korzyści dzieciom, szczególnie tym ze specjalnymi potrzebami, może stanowić przeciwwskazanie w niektórych sytuacjach. Ważne jest, aby być świadomym tych ograniczeń, aby zapewnić bezpieczne i korzystne doświadczenie dla wszystkich uczestników.

Przede wszystkim należy pamiętać, że chociaż metoda Snoezelen została zaprojektowana jako relaksująca i kojąca, niektóre dzieci mogą odczuwać niepokój, a nawet strach w nieznanym i stymulującym środowisku. Ważne jest, aby podejść do tego doświadczenia z cierpliwością i empatią, uważnie obserwując reakcje dziecka i odpowiednio dostosowując środowisko. W niektórych przypadkach stopniowe wprowadzanie różnych bodźców może być konieczne, aby uniknąć negatywnej reakcji.

Ponadto w przypadku dzieci z zaburzeniami sensorycznymi metoda Snoezelen może być nadmiernie stymulująca, prowadząc do przeciążenia sensorycznego i potencjalnego dyskomfortu. Nauczyciele i rodzice muszą być wyczuleni na oznaki dyskomfortu i przygotowani na modulowanie intensywności bodźców, aby uniknąć pogorszenia sytuacji.

Na koniec należy pamiętać, że metoda Snoezelen nie jest uniwersalnym rozwiązaniem dla wszystkich dzieci. Każde dziecko jest wyjątkowe, a to, co działa na jedno dziecko, może nie działać na inne. W niektórych przypadkach inne podejścia edukacyjne lub terapeutyczne mogą być bardziej odpowiednie.

Wnioski

Metoda Snoezelen oferuje unikalne i troskliwe podejście do wspierania rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami. Mimo pewnych podobieństw do metody Montessori, metoda Snoezelen wyróżnia się niedyrektywnością, środowiskiem sensorycznym oraz naciskiem na relaks i przyjemność. Obie metody mogą oferować komplementarne korzyści i mogą być stosowane razem, aby zapewnić holistyczne wsparcie dla rozwoju i spełnienia dzieci.

Dodaj komentarz

pl_PLPolish